Informatii legale

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului

DAAC-Auto S.R.L şi-a deschis site-ul www.suzuki-auto.md pentru a informa personal toţi clienţii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu DAAC-Auto S.R.L, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.

Drepturi de proprietate intelectuală

DREPTURI DE AUTOR ŞI/SAU DREPTURI ASUPRA DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE

DAAC-Auto S.R.L este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea DAAC-Auto S.R.L sau a unor terţi care au autorizat DAAC-Auto S.R.L să le utilizeze.

Modelele vehiculelor prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de autovehicule care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la DAAC-Auto S.R.L, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

DREPTURI DE MARCA

Numele Suzuki, logo-ul (blazon) Suzuki, numele autovehiculelor din gama Suzuki etc., sunt mărci înregistrate de către Suzuki Motors Corporation LTD

Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de DAAC-Auto S.R.L, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de DAAC-Auto S.R.L.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la DAAC-Auto S.R.L. sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.
Informaţii despre produse şi servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii Suzuki distribuite în Republica Moldova. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea DAAC-Auto S.R.L.

DAAC-Auto S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea DAAC-Auto S.R.L., a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

DAAC-Auto S.R.L. este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate, precum şi la cele mai recente evoluţii ale acestora.

Vehicule noi

Caracteristicile noilor autovehicule prezentate pe site-ul Suzuki sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.
Preţurile prezentate sunt cele din tariful DAAC-Auto S.R.L. în vigoare la momentul redactării/actualizării respectivelor pagini ale site-ului.

{{-- --}} {{----}} {{----}}